Sig Varmeværk

 

Sig Varmeværk a.m.b.a.

Sct. Gertrudsvej 6B, Sig

6800 Varde

Telefon 75 26 43 53

E-mail

CVR nr. 18 69 35 18

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sig Varmeværk  (kan downloades her)

Afholdes, onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.00 på Birgittegården.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.
2.     Beretning for det forløbne år.
3.     Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4.     Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5.     Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år 
6.     Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:
        På valg er:
                          Jacob Andreasen
                          Hans Jørgen Gammelgård
                          Jørgen Lindgren
8.     Valg af suppleanter.
9.     Valg af revisor.
10.   Eventuelt

Årsrapport 2017/18 kan enten downloades på hjemmesiden www.sig.dk (under Sig Varmeværk og Årsrapport) eller hentes i Dagli Brugsen i Sig fra den 26. september 2018.

På hjemmesiden www.sig.dk (under Sig Varmeværk og takster) kan I downloade en excl-fil. Når filen udfyldes med jeres forbrugsdata og ultimo målerstand genereres en styrings-tabel for husstanden.

Venlig hilsen

Sig Varmeværk
Sct. Gertrudsvej 6B, Sig
6800 Varde